Algemene voorwaarden

 

1. Toepassingsgebied

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webshop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers gelden deze voorwaarden ook voor toekomstige zakelijke relaties zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartner, contractsluiting

Het koopcontract wordt gesloten met – GAEKKO UG (BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID), GElßLERSTRAßE 32 in 66123 SAARBRÜCKEN, ondersteuning [@] gaekko.de.

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst met behulp van de informatie verstrekt in het bestelproces en gebruik de uitgelegde proofing-tools. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling vindt samen met de acceptatie van de bestelling direct na verzending plaats via een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging komt het koopcontract tot stand.

Een bindend contract kan ook vooraf als volgt worden gesloten:
Als u de PayPal-betaalmethode heeft gekozen, komt het contract tot stand wanneer u de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt.
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.
We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden hier op deze pagina ook te allen tijde inzien. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

3. Leveringsvoorwaarden

Verzending geschiedt per post binnen maximaal 14 dagen.

4. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

overdracht
Als u kiest voor de betalingsmethode overboeking, geven we u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Directe overboeking
Als u kiest voor de betaalmethode Sofort-Überweisung, sturen wij de goederen direct met de optie Sofort-Überweisung.

Paypal
Je betaalt het factuurbedrag via de online provider PayPal. In principe moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen (uitzondering, indien van toepassing, gasttoegang). Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie. Wij leveren direct.

5. Herroepingsrecht

Consumenten hebben het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht verleend.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt ook: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de voorbehouden goederen doorverkopen in de normale gang van zaken; U draagt ​​alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop – ongeacht een combinatie of vermenging van de gereserveerde goederen met een nieuw artikel – bij voorbaat aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Slotbepalingen

Als u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Indien u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.

Winkelwagen