Regulamin

 

1. Zakres obowiązywania

Poniższy regulamin dotyczy wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani wykonywane w ramach samozatrudnienia. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która wykonując czynność prawną wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do przyszłych relacji biznesowych z przedsiębiorcami, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich. Jeżeli przedsiębiorca posługuje się sprzecznymi lub uzupełniającymi ogólnymi warunkami handlowymi, ich ważność zostaje niniejszym zakwestionowana; stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na to zgodziliśmy.

2. Partner umowny, zawarcie umowy

Umowa kupna jest zawierana z – GAEKKO UG (OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ), GElßLERSTRAßE 32 w 66123 SAARBRÜCKEN, support [@] gaekko.de.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, ale niewiążącym katalogiem internetowym. Możesz początkowo bez zobowiązań umieścić nasze produkty w koszyku i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia przez korzystając z kroków przewidzianych w tym celu w procesie zamawiania i skorzystaj z wyjaśnionych pomocy korekcyjnych. Klikając przycisk zamówienia, składasz wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z przyjęciem zamówienia następuje niezwłocznie po jego wysłaniu za pomocą automatycznej wiadomości e-mail. Wraz z tym potwierdzeniem e-mailem doszła do skutku umowa kupna.

Wiążącą umowę można również zawrzeć wcześniej w następujący sposób:
Jeżeli wybrałeś metodę płatności PayPal, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Ciebie zlecenia płatniczego do PayPal.
Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język niemiecki.
Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze warunki e-mailem. W każdej chwili możesz również zapoznać się z warunkami tutaj na tej stronie. Możesz zobaczyć swoje wcześniejsze zamówienia w naszym loginie klienta.

3. Warunki dostawy

Wysyłka nastąpi pocztą w ciągu maksymalnie 14 dni.

4. Płatność

Przelew
Jeśli wybierzesz formę płatności przelew bankowy, podamy Ci nasze dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

Natychmiastowy przelew bankowy
Jeśli wybierzesz metodę płatności natychmiastowy przelew bankowy, wyślemy towar bezpośrednio.

PayPal
Kwotę rachunku płacisz za pośrednictwem internetowego dostawcy PayPal. Musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować, uwierzytelnić się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić nam zlecenie płatności (wyjątek: dostęp dla gości). Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia. Dostarczamy bezpośrednio.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumenci mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, jak opisano w reklamacje i zwroty. Przedsiębiorcy nie przysługuje dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy.

6. Zastrzeżenie własności 

Towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty.

W stosunku do przedsiębiorców obowiązuje również: Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń z trwających stosunków gospodarczych. Możesz odsprzedać zastrzeżone towary w zwykłym toku działalności; Z góry cedujecie Państwo na nas wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży – niezależnie od tego, czy zastrzeżony towar jest łączony, czy mieszany z nową rzeczą – w wysokości faktury, a my tę cesję akceptujemy. Pozostajesz upoważniony do ściągania roszczeń, ale możemy również ściągać roszczenia sami, jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych.

7. Postanowienia końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wówczas obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży.

Jeżeli jesteś handlowcem w rozumieniu Kodeksu Handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy nami a Tobą jest nasze miejsce prowadzenia działalności.

Shopping Cart