Poproś o zwrot tutaj: Return & Refund

 

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumenci mają czternastodniowy okres odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz wysłać do nas (GAEKKO UG (OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ), GELßLERSTRASSE 32 in 66123 SAARBRÜCKEN, SUPPORT) wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e- mail) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z tego prawa umowy przed upływem jego okresu.

Następstwa odstąpienia od umowy

Jeśli skorzystasz z prawa odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy, niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij.)

– Do GAEKKO UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT), GElßLERSTRAßE 32 in 66123 SAARBRÜCKEN, SUPPORT

– Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy na zakup następujących rzeczy

Towar (*) / świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

– Adres konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku przekazania na papierze)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping Cart